Beëindiging Lidmaatschap

Wanneer u onverhoopt het lidmaatschap van RKSV Oisterwijk wil beëindigen,
is men verplicht het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Dit dient te gebeuren middels het afmeldingsformulier.