RKSV Oisterwijk

14-05-2019 – Nieuw bericht van de Fusieclub

Beste leden,

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen van 13 mei jl. bij S.V. Nevelo, RKSV Oisterwijk en RKSV Taxandria hebben de leden in overgrote meerderheid formeel ingestemd met het fusiebesluit. De oprichting van V.V. Trinitas Oisterwijk per 1 juli 2019 is daarmee een feit. Een historische stap in het Oisterwijkse voetbal !

In de komende tijd zullen wij proberen via Nieuwsbrieven en de diverse sites u zo goed mogelijk te informeren over de verdere gang van zaken.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we er bij V.V. Trinitas met zijn allen iets heel moois van kunnen maken!!

Bestuur S.V. Nevelo, RKSV Oisterwijk en RKSV Taxandria