RKSV Oisterwijk

14-05-2019 – Nieuwsbrief Jeugdteams VV Trinitas

Printversie

Nieuwsbrief Jeugdteams VV Trinitas                      14 mei 2019

Het is een hele tijd heel stil geweest rondom VV Trinitas maar ondertussen is er veel gebeurd om de fusie van de 3 voetbalverenigingen RSKV Oisterwijk, SV Nevelo en RSKV Taxandria in goede banen te leiden. De naam VV Trinitas werd geboren. “Trinitas” is afkomstig van het Latijn en betekent drie-eenheid. Het draagt in zich de subtiele herinnering aan de 3 clubs en de onlosmaakbare verbondenheid met elkaar door de fusie. Ook werd het officiële tenue gepresenteerd en is het te bewonderen op https://www.trinitas-oisterwijk.nl.

Er werd niet stilgezeten. De overkoepelende structuur bestaande uit 10 werkgroepen werd opgezet om VV Trinitas definitief vorm te geven: Bouw, Financiën, Sponsoring, Technische zaken Jeugd, Technische zaken Senioren, Technische zaken G-voetbal, Verenigingsstructuur en cultuur, Kantine, Communicatie en Accommodatie met elk (een) eigen contactperso(o)nen. Het enthousiasme en de structuur om de club op te starten staan als een rots!

In dit bericht lichten we even kort toe wat de jeugdafdeling (werkgroep Technische zaken Jeugd) dit voetbalseizoen heeft opgestart. Nadat binnen de jeugdafdeling een visie met kerndoelen en -waarden werd beschreven zijn er 11 commissies vormgegeven: activiteiten, toernooien, vertrouwenspersonen, damesvoetbal, junioren, pupillen, technische zaken, scheidsrechterzaken, wedstrijdzaken, financiële zaken en algemene zaken.

VV Trinitas zal ongeveer 40 jeugdvoetbalteams tellen in het nieuwe seizoen. In januari 2019 zijn er leeftijdscoördinatoren aangesteld die wedstrijden hebben bezocht en regelmatig contact hebben gelegd met de teamleiders/teamcoördinatoren. Zij zijn in hun vrije tijd druk bezig geweest om op zorgvuldige en gedegen wijze de indelingen voor het volgende seizoen te maken en aan elk team trainers/leiders te koppelen.

23 mei vergaderen de jeugdcoördinatoren om de indelingen af te ronden. Tussen 23 mei en 21 juni zullen de definitieve teams aan de pupillen en junioren worden gecommuniceerd.

Tenslotte en zeker niet onbelangrijk om te melden is dat de leden van de drie clubs RKSV Oisterwijk, SV Nevelo en RKSV Taxandria tijdens de Algemene Vergadering van Leden van maandag 13 mei samen met de bestuursleden voor de fusie hebben gestemd en er dus het glas kan worden geheven op de officiële geboorte van dé en enige nieuwe voetbalclub van Oisterwijk, VV Trinitas!!!

De bestuursleden van RKSV Oisterwijk, SV Nevelo en RKSV Taxandria wensen hun leden alvast een mooie, sportieve voetbalstart tijdens het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020 bij VV Trinitas!

 

Voor vragen/opmerkingen/vrijwilligerswerk in 1 van de commissies van de jeugdafdeling, kunt u terecht bij Ed Appeldoorn (eam_appeldoorn@hotmail.com) of Gerard Uittenbogaard (gerard22@ziggo.nl). Met mensen die zich reeds hebben aangemeld tijdens de vrijwilligersbijeenkomst wordt z.s.m. contact opgenomen.

Voor aanmeldingen als vrijwilliger voor 1 van de overkoepelende werkgroepen kunt u terecht bij Inge Van Lierde, inge_vanlierde@hotmail.com. Zij verwijst je dan door naar de juiste contactpersoon.