RKSV Oisterwijk

29-04-2019 – Buitengewone Algemene Ledenvergadering

 Printversie

A G E N D A
voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van RKSV Oisterwijk  

Op : maandag 29 april 2019 in de kantine van RKSV Oisterwijk te Oisterwijk.
Aanvang: 19.30 uur 

  1. Opening door de voorzitter;
  2. Mededelingen bestuur;

Indien het vereiste ledental, volgens de statuten Art. ….., niet aanwezig is, wordt de B-ALV onmiddellijk gesloten en volgt er geen stemming.

3. Fusiebesluit RKSV Taxandria, SV Nevelo en RKSV Oisterwijk:
a. Toelichting op procedure en tijdspad (30-4-19 melding bij KNVB, 30-6-19 oprichting VV Trinitas
Oisterwijk, aug/sept. 2019 eerste ALV VV Trinitas Oisterwijk)
b. Voorstel tot fusie en concept-statuten VV Trinitas Oisterwijk, samenstelling interim bestuur VV Trinitas
Oisterwijk
4. Financiën: begroting en cijfers Trinitas.

5. Stemming.

7. Sluiting (evt. volgende ALV: maandag 13 mei 2019).

Op de dag van de vergadering liggen de notulen en deze verslagen ter inzage in de bestuurskamer van ons sportpark vanaf 19.00 tot 19.30 uur.