RKSV Oisterwijk

01-10-2018 – Bericht over de fusie

Wij hebben afgelopen weken overleg gevoerd met de gemeente. Het voorstel aan de raad was immers voor ons in eerste instantie onuitvoerbaar en maakte een fusie onmogelijk.
De uitkomst van deze overleggen is positief. Het college heeft zijn voorstel aangepast. Hierdoor ligt er nu voor ons wel een haalbaar plan voor een door de fusievereniging te bouwen en te financieren nieuw clubhuis op Den Donk.
Op donderdagavond 4 oktober (20.00 uur) gaat de gemeenteraad het voorstel over de aanleg van (kunstgras-)velden op Den Donk en de financiële ondersteuning voor de fusie behandelen. Dit is een openbare vergadering en kan een historische avond worden voor het voetballen in Oisterwijk.

Stephan van Sante, voorzitter rksv Taxandria

Marc Damen, voorzitter sv Nevelo
Willem van Avendonk, voorzitter rksv Oisterwijk

Bericht over de Fusie