RKSV Oisterwijk

07-11-2017 – Fusienieuws

Beste leden,

Op 5 september jl. hebben de leden van Nevelo, Oisterwijk en Taxandria tijdens hun Algemene Ledenvergadering in ruime meerderheid besloten in te stemmen met fusie. Het is de bedoeling dat in de zomer van 2019 de fusieclub van start gaat op een vernieuwd Sportpark D’n Donk.

Inmiddels hebben de besturen van de 3 clubs al diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Oisterwijk. De sfeer is goed en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Alle partijen streven er naar om (conform de gestelde voorwaarde van de leden van Taxandria) uiterlijk 1 maart 2018 duidelijkheid te kunnen geven over de plannen, de inrichting van de accommodatie en de financiële voorwaarden.

Tot die tijd vragen wij uw geduld.

Op dit moment hebben wij er alle vertrouwen in dat we er gezamenlijk en in goede harmonie uit gaan komen!

Namens de besturen van Nevelo, Oisterwijk en Taxandria.